Dorps- en koningschieten
Op zaterdag 31 augustus werd het traditionele dorpsschieten georganiseerd door schutterij St. Michaël. Ook dit jaar konden we ons verheugen op een grote belangstellingen er werd misschien nog wel beter geschoten dan verleden jaar, wat de spanning en het animo natuurlijk deed vergroten .


Bij de zestallen ging de 1ste prijs naar het 6-tal Hubens met als schutters Jeroen, Rita, Roger, Judith, Marlie en Hen. De 2e prijs ging naar het 6-tal B met als schutters Jack, Frans, Math Frans, Karel en Jel.
Bij de drietallen waren 3 winnaars n.l. 3x raak met Roger, Wim en Jack . Drietal Gooise vrouwen met Judith, Rita en Nicole en het drietal Nr1 met Jeroen, Paul en Xander. Het drietal 3x raak heeft de beker geloot.

Op zondag 1september het gebruikelijke koningschieten.
Om half 10 werd een mis opgedragen voor alle levende en de overleden leden Pastoor Evers, Frans Keppenne en Frans Beckers van de schutterij.
Na de mis liepen we in groepsverband naar het schuttersterrein waar we de gezamenlijke brunch gebruikten.
Voor de eerste keer werd er windbukskoning schieten gehouden onder de jeugdleden van de schutterij. Vol enthousiasme stonden de 6 schutters in de rij om op hun beurt te mogen schieten en het was Mark Janssen (6 jaar), die de koningsplaat neerhaalde en hij was dus de eerste windbukskoning.
Om 13.00 uur gingen we koning Jac en zijn dochter koningin Judith afhalen.
Bij het Baekerhoes voegde zich de drumband van de fanfare en de gehele fanfare Eensgezindheid bij de schutterij en de feestelijke stoet ging het koningspaar thuis afhalen. De stoet trok vervolgens naar het schuttersterrein waar de fanfare het koningspaar een prachtige serenade bracht.
Om half 3 begon het schieten voor jeugdkoning. Er waren evenals verleden jaar maar 2 deelnemers,Tjalle van der Goot en Marco Geelen. Na 21 schoten viel het beslissende schot, gelost door Tjalle die dus evenals verleden jaar koning werd.
Om kwart over 3 begon het schieten voor Dameskoning.13 kandidaten hadden zich opgegeven. Bij het 64ste schot, gelost door Judith Stoffels kiepte de plaat om,maar voor dat de volgende schutter zich gereed kon maken om te schieten viel de plaat en Judith Stoffels was koningin . Judith was in 1996 en 1997 al jeugdkoning geweest ,maar toen heette ze nog Judith Hubens .
Om 17.00 uur begon het schieten voor dorpskoning. Er waren 28 deelnemers, Koen Hawinkels de maker van de reclame platen voor de schutterij voor het bondsfeest, loste het beslissende 126ste schot en werd dus dorpskoning.
Intussen schoot de jeugd met de windbuks, met als resultaat,1 Marco Geelen , 2 Elza Puts en op de derde plaats Stijn Theeuwen.
Na de ceremonie van het aftreden van het oude koningspaar Jac en Judith gingen alle mannelijke schutters naar de poort om mee te schieten voor het koningschap. Alle schutters losten minimaal een schot en toen begonnen verschillende kandidaten zich terug te trekken omdat ze andere functies hadden. Er bleven nog 4 kandidaten over, te weten Jac Maessen, Jo Maessen , Kevin Peters en Frans Bours. Het 105de schot was voor Frans het geluksschot en werd dus koning . Hij koos zijn petekind Eefje Bours als koningin. Frans was ook al koning in 2010 en 2011.
Het koningszilver werd dit jaar geschonken door Joan Puts.
We feliciteren iedereen met hun behaalde prijzen en titels en wensen de kersverse koning Frans en koningin Eefje het komend seizoen heel veel succes toe. Het waren 2 drukke, maar zeer gezellige dagen, die door de schutterij fantastisch georganiseerd waren .

Eine angere sjot

 

Kalender

vr 03 nov 2017
20:00 - 22:00
Najaarsvergadering
ma 11 dec 2017
20:00 - 22:00
Najaarsvergadering MLSB

Facebook